Till berörda hyresgäster i fastighet Liverpool 11

Ett större takarbete är planerat i fastigheten Liverpool 11 på Storgatan 18 / Skolgatan.

Arbetena kommer att påbörjas den 18 maj och beräknas pågå fram till slutet av augusti.
Under denna period kommer det att sättas upp byggställningar kring fasaden och viss
störning kan givetvis förekomma även om entreprenörerna gör sitt bästa att undvika det.

Det är plåttaket som ska bytas ut och i samband med detta kommer vi även att se över
detaljer i fasadputsen samt måla vissa fönster utvändigt.

Hör gärna av er på tfn 0660-185 75 om ni har några frågor.
Vi återkommer med mer detaljerad information längre fram.

Gå till Mobilversion