Hyran för 2015

Nu har en överenskommelse träffats med Hyresgästföreningen angående hyran för 2015.
Hyrorna kommer att höjas med 1,35 procent och höjningen gäller från och med 1 januari.

Gå till Mobilversion