Driftstopp fjärrvärme Storgatan

Övik Energi stänger av fjärrvärmetillgången torsdag 19/2 kl. 20:00 - 04:00.
Man ska laga en vattenläcka och koppla in Mekonomen på fjärrvärmenätet.
Det innebär att fastigheterna Wien 5 och Berlin 10 på Storgatan blir utan
både värme och varmvatten under den tiden och vi måste samtidigt slå av
ventilationen i fastigheterna. Vi hoppas att det inte blir alltför stora besvär
med anledning av detta och ber om överseende.

Gå till Mobilversion