Hyran för 2016

Nu har en överenskommelse träffats med Hyresgästföreningen angående hyran för 2016.
Hyrorna kommer att höjas med 0,82 procent och höjningen gäller från och med 1 januari.
Gå till Mobilversion