Underhållsarbete Com Hem

2017-04-04 kl. 00:01 - 06:00
Övik Energi låter meddela att Com Hem planerar att utföra underhållsarbete i deras nät.
Alla tjänster som går via Com Hem är berörda av arbetet.

Gå till Mobilversion